Stealing the childhood of innocents…

[EN]

no_more_child_victims.jpg

Palestinian children in Israeli detention abused, tortured

“”” A report issued by Defense for Children International (DCI), called “Children Behind Bars”, found that during 2006 and the first half of 2007, the vast majority of children apprehended by the Israeli forces were imprisoned.
Only 3 to 5% of the juveniles abducted were granted bail pending trial.

DCI also noted that over 99% of the children tried pleaded guilty and the tiny minority that pleaded not guilty were eventually found guilty and sentenced.

The human rights organization drew on articles from the Universal Declaration of Human Rights to highlight that accused individuals have the right to be presumed innocent until proven guilty.

DCI said the children confessed to the charges brought against them after extended periods of interrogation, which occurred before their court appearance.

The report includes personal testimonies from children that expose physical and sexual abuse at the hands of the Israeli army and brutal treatment during lengthy periods of interrogation. At the end of the interrogation process the children were told to sign papers, despite not knowing what they were signing.

Stress positions

One child, Rashed Radwa, recalls being beaten whilst blindfolded. He was then forced into stress positions for ten hours in cold weather. He was then asked to sign papers in Hebrew and when he refused his interrogator smashed his head against a desk.

The report states that “Israeli Police, Israeli Army and Israeli Secret Service personnel conduct the arrest and interrogation of Palestinian children on a daily basis. The arrests and subsequent interrogations in detention centres operate in isolation of any transparent rules, procedure or laws giving Israeli military personnel wide powers during this phase.”

Israeli Military Order 378 states that a Palestinian child can be held by an ordinary, low-ranking Israeli soldier or police officer for 96 hours. Following that, a child can be held for interrogation for 8 days. The period of detention can then be extended by a judge of the military for 90 days and, following that, by a judge of the court of appeals for an additional 3 months.

Torture

DCI noted that “a central aspect of the interrogation phase is the use of particular forms of torture and ill treatment. Statements made by Palestinian children held in Israeli prisons, to Defense for Children International within this article, illustrate the varying types of methods used.”

The report highlights the Universal Declaration of Human Rights articles stating that no one should be subject to torture.

16-year-old Assem Lufti Abdel Lattif Khalil recounts his experience of torture at the hands of Israeli soldiers. He was beaten and put in a stress position outdoors in the rain. He spent 40 days in an interrogation centre.

One 15-year-old said that he was sexually abused and beaten repeatedly in sensitive areas of his body.

DCI says, “The overall effect of this is the erosion and virtual depletion of a Palestinian accused’s rights during the arrest and interrogation phase. A Palestinian child under arrest and during interrogation does not have the right to silence; the right to immediate and liberal access to a lawyer; the right to be advised of his or her rights while under arrest and interrogation; the right not to be assaulted, abused or tortured; the right to have contact with a family member or support person and; the right to be presumed innocent.” “””
[SOURCE]
~~~~~~

[RO]

“”” Copiii palestinieni sunt supuşi abuzurilor şi torturii în închisorile Israelului

Un raport eliberat de organizaţia Defense for Children International (DCI), numit “Copii după Gratii”, constată că în timpul anului 2006 şi prima jumătate a anului 2007, imensa majoritate a copiilor arestaţi de către forţele israeliene au fost întemniţaţi.

Doar 3 până la 5% dintre copiii răpiţi au fost eliberaţi pe cauţiune în timpul procesului.

DCI notează de asemenea că peste 99% dintre copiii judecaţi şi-au mărturisit vinovăţia şi că o infimă minoritate din cei care şi-a pledat nevinovăţia au fost în cele din urmă găsiţi vinovaţi şi condamnaţi.

Organizaţia specializată în drepturile omului se sprijină pe articole din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului pentru a sublinia că cei acuzaţi au dreptul de a fi consideraţi inocenţi până sunt dovediţi vinovaţi.

DCI mai spune că cei înteminţaţi mărturisesc acuzaţiile aduse împotriva lor după lungi perioade de interogatoriu, care au loc înaintea judecării în tribunal.

Raportul include mărturii personale ale copiilor expuşi abuzurilor fizice şi sexuale în mâinile armatei israeliene şi tratamentul brutal în timpul lungilor perioade de interogare. Iar la sfârşitul procesului de interogare copiilor li s-a cerut să semneze hârtii, în ciuda faptului că nu ştiau ce semnează.

Poziţii de stres

Un copil, Raşed Radwa, îşi aminteşte că era bătut în timp ce a fost legat la ochi. A fost apoi ţinut în poziţii de stres timp de 10 ore în frig. Apoi i s-a cerut să semneze hârtii în ebraică iar când a refuzat, interogatorul l-a izbit cu capul de masă.

Raportul afirmă că “Personalul poliţiei israeliene, al Armatei israeliene şi al Serviciului Secret israelian fac arestări şi interogări ale copiilor palestinieni în fiecare zi. Arestările şi interogările care urmează au loc în afara oricăror reguli, proceduri sau legi transparente, conferind personalului militar israelian puteri largi în această fază.”

Ordinul nr. 378 al armatei isreliene stabileşte că un copil palestinian poate fi reţinut de un soldat israelian obişnuit, de rang inferior, sau de un poliţist timp de 96 de ore. După care, copilul poate fi reţinut pentru interogare timp de 8 zile. Perioada de detenţie poate fi extinsă de un judecător sau de armată pentru 90 de zile, după care, de un judecător al curţii de apel pentru încă 3 luni.

Tortură

DCI notează că “un aspect central al fazei interogării este utilizarea unor anumite tipuri de tortură şi tratament agresiv. Declaraţii făcute de copiii palestinieni întemniţaţi în puşcării israeliene ilustrează multitudinea de metode utilizate”.

Raportul subliniază articolele Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului care statuează faptul că nimeni nu trebuie să fie supus torturii.

Assem Lufti Abdel Lattif Khalil evocă experienţa sa de tortură în mâinile soldaţilor israelieni. A fost bătut şi pus în poziţii de stres în ploaie. A petrecut 40 de zile într-un centru de interogare.

Un copil de 15 ani a declarat că a fost abuzat sexual şi bătut în mod repetat în zone sensibile ale corpului.

DCI afirmă: “În ansamblu, efectul acestor practici este eroziunea şi dispariţia virtuală a drepturilor acuzaţilor palestinieni în timpul fazei de arest şi interogare. Un copil palestinian în arest şi în interogatoriu nu are dreptul la tăcere, dreptul la consultarea imediată şi liberă a unui avocat, dreptul de a-şi cunoaşte drepturile în arest şi interogatoriu, dreptul de a nu fi lovit, abuzat sau torturat, dreptul de a avea contact cu un membru al familiei sau cu o persoană care să-l sprijine, dreptul de a fi considerat nevinovat.” “”” [SURSA]

_________________________________
_________________________________

**
Sute de copii palestinieni sunt arestati, interogati si intemnitati de armata israeliana in fiecare an, cel putin asa sustine organizatia non-guvernamentala Defense for Children International / Palestine Section (DCI/PS). Membrii acestei organizatii monitorizeaza conditiile de detentie ale acestor copii si ii reprezinta pe acestia in instantele militare evreiesti.
Ce este ingrijorator este faptul ca exista acuzatii grave conform carora Israelul ar folosi copiii prizonieri palestinieni drept forta ieftina de lucru. “Adolescentii cad victime muncii fortate, fiind obligati sa lucreze opt ore pe zi pentru sume de nimic”, se poate citi pe adresa de internet http://www.uruknet.info. In inchisoarea Telmond sunt incarcerati peste 350 de palestinieni, majoritatea copii. In ciuda faptului ca sunt folositi ca forta de munca ieftina, minorii mai sunt supusi si interogatoriilor menite sa dezvaluie autoritatilor de la Tel Aviv cat mai multe informatii despre luptatorii din rezistenta palestiniana.
In Israel numarul total al copiilor palestineni tinuti in inchisori se ridica la 376 de minori. Conform Defense for Children International / Palestine Section, cei mai multi dintre acestia au sub 16 ani si sunt supusi diverselor forme de abuzuri, de la pedepse fizice si umilinte pana la agresiuni sexuale.
Diverse organizatii umanitare, care sunt active in teritoriile ocupate palestiniene, au afirmat in repetate randuri ca legislatia internationala ce garanteaza drepturile minorilor incarcerati este violata de autoritatile israeliene. Aceste abuzuri ar fi inceput chiar inainte de cea de a doua Intifada palestiniana, inca din iulie 1999 existand documente ce probeaza o inmultire a abuzurilor si a precaritatii conditiilor de detentie.
Intr-un raport UNICEF se mai arata numarul copiilor palestinieni, cu varste de 13 si 14 ani, prizonieri in Israel a crescut simtitor in ultimii ani. De asemenea, s-a inregistrat si o inasprire a condamnarilor primite de acestia si a inmultirii agresiunilor din partea gardienilor. Si lipsa accesului la educatie este si ea o problema spinoasa, semnalata de mai multe organizatii ce militeaza pentru respectarea drepturilor omului, care ar trebui rezolvata in cel mai scurt timp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: