“12 Official Guidelines for the Israeli Spokesman in Time of War” (by Gilad Atzmon)

stop-the-apartheid.jpg

[EN]

“”” The Israeli Foreign Ministry urges the Israeli lobbyists around the world as well as its representatives to spread the message below. This war is all about our survival unlike all the other wars that were all about our survival. We must to stand up firmly and tell the world that:

*Our army is the most humanist army in the world.

*Our army always informs the helpless victims before we drop tonnes of bombs on their heads.

*Is there any other army in the world that spreads leaflets before it commits genocide?

*As if this isn’t enough, we always ‘deeply regret’ after we’ve committed atrocities.

*Didn’t we ‘sincerely apologise’ after smoking four UN peacekeepers?

*Unlike, the Hamas and the Hezbollah, we never kill indiscriminately. We always kill very discriminately. We kill Arabs whether they are Arab women, Arab elders, Arab children, Arab refugees, Arab disabled hiding in a Red Cross shelter in Kafar Quana. We are after Arabs and to speak about us as if we are bombing and killing indiscriminately is an utter anti-Semitic lie.

*Lebanese Prime Minister Siniora must be very happy with our brutal assault against his people. Let’s face it, we are doing his job, we are killing the baddies. We are cleaning his streets. Indeed we start with the Hezbollah, but we will then take the war to Syria and Iran. We have it all planned with our friends in the Pentagon. We can’t really understand why PM Siniora is making such a fuss insisting on ceasefire. Indeed, a third of the Lebanese civilians are now displaced, but as you all know, in war shit happens (especially in the Israeli wars).

*We the Israelis are at the forefront of the fight for democracy and humanism. You European and Westerners should support us. We are engaged in a dirty war you fail to fight. Is it a coincidence that Tony, George and Condy gave us a green light to bring Lebanon back to the Stone Age? Is it a coincidence that the Andrea’le Merkel sent us 3 Submarines as soon as she settled in office? Let’s face it, you all love us, and you better admit it, you love us strong and murderous. You all give us the green light to paint the region in red. And let me tell you, we love painting in red, moreover, we are really good at it.

*And don’t you ever forget, we are the only democracy in the Middle East, when we engage in one war crime or another, when we breach the Geneva Convention, when we violate any possible humanist call, we always express our people’s democratic choice. We always do it in the name of our people. Don’t you forget, this war was launched by an Israeli national unity centrist coalition. This war is the call of the moderate peace-seeking Jewish voice. Unlike the Hezbollah, a tiny group of a paramilitary militias, our terror is nothing but state terrorism in its making. Our state terrorism is our democratic choice and it is supported by the world’s leading democrats: Bush and Blair.

*Unlike the cowards Hamas and Hezbollah who hide behind women and children, we are brave, heroic and technologically superior; we successfully target the women, the elders and the children who may or may not serve the Islamic terrorists as human shields. We smoke them and them alone. We obviously believe in focussed assassination.

*Although we clearly punish the Arabs for the crimes committed against us by the Nazis, we are humanists, we never behave like the Nazis, we never schlep innocent Arabs in trains, we never ship them to death camps, we never gas them, instead, with the support of our American Brother, we bring the death directly to them, we kill them in their homes, in their beds sometime just before dawn when they are still in pyjamas.

*In short, not only we are humanists, we are the notion of humanism. To doubt it is nothing but pure and crude anti-Semitism.

This message must be repeated time after time even if it doesn’t make much sense. It is a message that must be circulated regardless of its truth value. This war is not about truth, it is about the right of the Jewish people to exist in peace. “”” [Gilad Atzmon]

~~~~~

[RO -traducere adaptata ]

“”” Ministrul de externe israelian solicită lobby-ştilor Israelului din întreaga lume, precum şi reprezentanţilor Israelului să împrăştie mesajul de mai jos.

Acest război este pentru supravieţuirea noastră, spre deosebire de toate celelalte războaie care au fost toate pentru supravieţuirea noastră. Trebuie să stăm fermi şi să spune lumii că:

* Armata noastră este cea mai umanistă armată din lume.

* Armata noastră informează întotdeauna victimele neajutorate înainte de a le deversa tone de bombe peste cap.

* Există vreo altă armată în lume care aruncă cu fluturaşi înainte de a comite genociduri?

* Ca şi cum n-ar fi suficient, noi “regretăm profund” întotdeauna după ce comitem atrocităţi.

* N-am cerut noi “scuze sincere” după ce am pârlit patru membri ai trupelor ONU de menţinere a păcii?

* Spre deosebire de Hamas şi Hizballah, noi nu ucidem niciodată fără discriminare. Noi ucidem întotdeauna foarte discriminat. Ucidem arabi indiferent dacă este vorba de femei arabe, bătrâni arabi, copii arabi, refugiaţi arabi, handicapaţi arabi ascunşi într-un adăpost al Crucii Roşii din Qana. Noi avem ce avem cu arabii iar să ni se spună că bombardăm şi omorâm fără discriminare este o minciună sfruntată antisemită.

* Primul-ministru libanez Siniora ar trebui să fie foarte fericit în urma asaltului brutal împotriva poporului său. Hai să fim sinceri, noi ne-am asumat sarcina de a-i omorâ pe băieţii răi. Noi îi curăţăm lui străzile. Într-adevăr, am pornit cu Hizballah, dar apoi o să ne ocupăm de Siria şi de Iran. Am planificat toate acestea cu prietenii noştri de la Pentagon. Chiar nu înţelegem de ce primul-ministru libanez se fâsâie atâta insistând pe o încetare a focului. Dar, sigur că o treime din populaţia Libanului şi-a părăsit domiciliile, dar n-ai ce-i face, căcaturi din astea sunt inevitabile (mai ales în războaiele israeliene).

* Noi, israelienii, suntem în linia întâi a luptei pentru democraţie şi umanism. Voi, europenii şi vesticii, ar trebui să ne ajutaţi. Noi suntem angajaţi într-un război mizerabil pe care voi îl evitaţi. Este o coincidenţă faptul că Tony, George şi Condy ne-au dat undă verde pentru a aduce Libanul înapoi în Epoca de Piatră? Este o coincidenţă faptul că Andrea’le Merkel ne-a trimis nouă trei submarine imediat ce şi-a luat funcţia în primire? Hai să fim serioşi, toţi ne iubesc, şi mai bine aţi admite-o, şi tu ne iubeşti aşa cum suntem, puternici şi ucigaşi. Voi toţi ne-aţi dat nouă undă verde să încingem regiunea la roşu. Şi lasă-mă să-ţi spun, ne place să pictăm în roşu, mai mult, suntem chiar buni la asta.

* Şi să nu uitaţi, noi suntem singura democraţie din Orientul Apropiat, atunci când comitem o crimă de război sau alta, când încălcăm Convenţia de la Geneva, când violăm vreun apel umanist, întotdeauna noi exprimăm o alegere democratică. Întotdeauna o facem în numele poporului. Să nu uitaţi că acest război a fost lansat de o coaliţia naţională israeliană centristă. Acest război este promovat de vocea evreiască moderată pacifistă. Spre deosebire de Hizballah, un grup debil de miliţii paramilitare, teroarea noastră este terorism de stat. Terorismul nostru de stat este alegerea noastră democratică şi este sprijinit de marii democraţi ai lumii: Bush şi Blair.

*Spre deosebire de laşii din Hamas şi Hizballah care se ascund în spatele femeilor şi a copiilor, noi suntem curajoşi, eroici şi superiori tehnologic. Noi vânăm cu succes femeile, bătrânii şi copiii care pot sau nu să servească teroriştilor islamici drept scuturi umane. Îi pârlim pe ei şi numai pe ei. Este clar pentru toată lumea că avem încredere în asasinatele premeditate.

* Deşi în mod clar îi pedepsim pe arabi pentru crimele comise împotriva noastră de nazişti, suntem umanişti, noi nu ne comportăm niciodată ca nişte nazişti, nu-i înghesuim niciodată pe arabi în trenuri de marfă, niciodată nu i-am strâns în lagăre ale morţii, nu-i gazăm. În loc de toate acestea, cu suportul Fratelui American, le aducem moartea direct, îi omorâm în casele lor, în paturile lor, uneori chiar înaintea zorilor, când sunt încă în pijamale.

* Mai pe scurt, nou suntem nu doar umanişti, suntem noţiunea însăşi de umanism. Orice îndoială în această privinţă este doar pur şi nemilos antisemitism.

Acest mesaj trebuie repetat din timp în timp, chiar dacă nu prea pare să aibă sens. Este un mesaj care trebuie să circule indiferent de valoarea sa de adevăr. Acest război nu are nici o legătură cu adevărul, ci cu dreptul poporului evreu de a exista în pace. “””

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: