” Can you really not see? ” (by Amira Hass )

2008gazawall.jpg

[EN]

“”” Let us leave aside those Israelis whose ideology supports the dispossession of the Palestinian people because “God chose us.” Leave aside the judges who whitewash every military policy of killing and destruction. Leave aside the military commanders who knowingly jail an entire nation in pens surrounded by walls, fortified observation towers, machine guns, barbed wire and blinding projectors. Leave aside the ministers. All of these are not counted among the collaborators. These are the architects, the planners, the designers, the executioners.

But there are others. Historians and mathematicians, senior editors, media stars, psychologists and family doctors, lawyers who do not support Gush Emunim and Kadima, teachers and educators, lovers of hiking trails and sing-alongs, high-tech wizards. Where are you? And what about you, researchers of Nazism, the Holocaust and Soviet gulags? Could you all be in favor of systematic discriminating laws? Laws stating that the Arabs of the Galilee will not even be compensated for the damages of the war by the same sums their Jewish neighbors are entitled to (Aryeh Dayan, Haaretz , August 21).

Could it be that you are all in favor of a racist Citizenship Law that forbids an Israeli Arab from living with his family in his own home? That you side with further expropriation of lands and the demolishing of additional orchards, for another settler neighborhood and another exclusively Jewish road? That you all back the shelling and missile fire killing the old and the young in the Gaza Strip?

Could it be that you all agree that a third of the West Bank (the Jordan Valley) should be off limits to Palestinians? That you all side with an Israeli policy that prevents tens of thousands of Palestinians who have obtained foreign citizenship from returning to their families in the occupied territories?

Could your mind really be so washed with the security excuse, used to forbid Gaza students from studying occupational therapy at Bethlehem and medicine at Abu Dis, and preventing sick people from Rafah from receiving medical treatment in Ramallah? Will also you find it easy to hide behind the explanation “we had no idea”: we had no idea that the discrimination practiced in the distribution of water – which is solely controlled by Israel – leaves thousands of Palestinian households without water during the hot summer months; we had no idea that when the IDF blocks the entrance to villages, it also blocks their access to springs or water tanks.

But it cannot be that you don’t see the iron gates along route 344 in the West Bank, blocking access to it from the Palestinian villages it passes by. It cannot be that you support preventing the access of thousands of farmers to their land and plantations, that you support the quarantine on Gaza which prevents the entry of medicine for hospitals, the disruption of electricity and water supply to 1.4 million human beings, closing their only outlet to the world for months.

Could it be that you do not know what is happening 15 minutes from your faculties and offices? Is it plausible that you support the system in which Hebrew soldiers, at checkpoints in the heart of the West Bank, are letting tens of thousands of people wait everyday for hours upon hours under the blazing sun, while selecting: residents of Nablus and Tul Karm are not allowed through, 35-year-olds and under – yallah, back to Jenin, residents of the Salem village are not even allowed to be here, a sick woman who skipped the line must learn a lesson and will be purposefully detained for hours. Machsom Watch’s site is available for all; in it are countless such testimonies and worse, a day by day routine. But it cannot be that those who are appalled over every swastika painted on a Jewish grave in France and over every anti-Semitic headline in a Spanish local newspaper will not know how to reach this information, and will not be appalled and outraged.

As Jews we all enjoy the privilege Israel gives us, what makes us all collaborators. The question is what does every one of us do in an active and direct daily manner to minimize cooperation with a dispossessing, suppressing regime that never has its fill. Signing a petition and tutting will not do. Israel is a democracy for its Jews. We are not in danger of our lives, we will not be jailed in concentration camps, our livelihood will not be damaged and recreation in the countryside or abroad will not be denied to us. Therefore, the burden of collaboration and direct responsibility is immeasurably heavy. “”” [ first time was published in Haaretz ]

~~~~~

[RO – traducere adaptata]

“”” Să-i lăsăm deoparte pe israelienii care susţin ideologic deposedarea poporului palestinian, sub-produs al adagiului “Tu ne-ai ales (printre toate naţiunile)”. Să-i lăsăm deoparte pe judecătorii care justifică orice politică militară de omor şi distrugere. Să-i lăsăm deoparte pe şefii militari care întemniţează cu bună ştiinţă un popor întreg în ţarcuri mărginite de ziduri, de observatoare fortificate, de mitraliere, de garduri de sârmă ghimpată, de proiectoare orbitoare. Să-i lăsăm deoparte pe miniştri. Toţi aceştia nu se numără printre colaboratori. Ei sunt arhitecţii, promotorii, inventatorii de concepte, executanţii.

Dar mai sunt şi ceilalţi. Istoricii şi matematicienii, marii editori, starurile media, psihologii şi medicii de familie, juriştii care nu sunt simpatizanţi ai lui Guş Emunim sau ai Kadimei, profesorii şi educatorii, amatorii de plimbări şi de cântece intonate în cor, virtuozii înaltei tehnologii. Unde sunteţi voi? Şi ce s-a ales de voi, cercetători specializaţi în nazism şi genocid, antisemitism şi gulaguri sovietice? Este posibili să susţineţi legi metodic discriminatorii? Legi care prevăd că arabii din Galileea nu vor primi aceleaşi despăgubiri pentru distrugeriile aduse de război ca şi cele la care vor avea dreptul vecinii lor evrei (Aryeh Dayan, Haareţ, 21 august 2006).

Este posibil să susţineţi cu toţii o lege rasistă a cetăţeniei care interzice unui israelian arab să trăiască la el acasă, cu familia sa? Să fiţi de partea exproprierii de noi pământuri şi a devastării de noi livezi pentru a se mai oferi încă un cartier coloniştilor, încă o şosea la care să aibă acces în exclusivitate evreii? Este cu putinţă să sprijinţi tirurile de obuze şi rachetele care omoară bătrâni şi copii în Fâşia Gaza? Se poate să fiţi cu toţii de acord ca o treime din teritoriul Cisiordaniei (Valea Iordanului) să fie interzisă palestinienilor? Să sprijiniţi politica israeliană care împiedică mii de palestinieni, cetăţeni ai unor ţări străine, să-şi viziteze familia din Teritorii?

Vă este într-atât de spălat creierul de scuza securitară, în virtutea căreia se interzice studenţilor din Gaza să meargă să studieze ergoterapia în Bethlehem şî medicina la Abu Dis, sau bolnavilor din Rafah să primească îngrijiri la Ramallah? V-aţi ascuns şi voi în spatele explicaţiei “nu ştiam de asta”? Nu ştiam că discriminarea practicată în distribuţia apei (o distribuţie aflată sub control israelian) lasă fără apă mii de case palestiniene în timpul lunilor de vară, nu ştiam că atunci când armata israeliană bloca intrarea în sate, împiedica în egală măsură şi accesul la puţurile şi la cisternele de apă.

Dar nu este posibil să nu vedeţi porţile metalice aflate de-a lungul şoselei 443 din Cisiordaina, porţile care barează accesul dinspre satele palestiniene aflate de-a lungul ei. Nu este posibil să susţineţi faptul că mii de agricultori palestinieni să fie împiedicaţi să ajungă la pământurile şi la livezile lor, să susţineţi blocada Gazei care împiedică intrarea de medicamente pentru spitale, să susţineţi întreruperea furnizării de energie electrică şi distrugerea distribuţiei de apă pentru 1,4 milioane de oameni, sau închiderea timp de luni de zile a singurei ieşiri pe care o au spre lume.

Este cu putinţă să nu ştiţi ce se petrece la un sfert de oră de catedrele voastre universitare sau de birourile voastre? V-ar veni în cap să susţineţi un sistem în care soldaţi evrei, la barajele instalate în inima Cisiordaniei, aliniază zeci de mii de persoane, în fiecare zi, sub un soare de plumb, ore în şir, şi triază: locuitorii din Tulkarem şi din Napluz nu sunt autorizaţi să treacă; cei care au 35 de ani sau mai puţin, yalla, înapoi la Jenin; pentru locuitorii din Salem, este total interzis să fie aici; o femeie bolnavă care trece înaintea câtorva persoane trebuie să înveţe bunele maniere şi va fi reţinută timp de câteva ore, voluntar.

Machsom Watch este deschis tuturor. Se pot găsi acolo nenumărate mărturii asemănătoare sau mai dure: viaţa de zi cu zi. Nu, nu este cu putinţă ca cel care strigă cât îl ţine gura pentru fiecare swastikă desenată pe un mormânt evreiesc în Franţa sau pentru orice titlu antisemit apărut într-un ziar local spaniol, să nu ştie cum poate avea acces la această informaţie, să nu fie şocat şi să nu strige cât poate de mult.

În calitate de evrei, beneficiem cu toţii de privilegiile pe care statul Israel ni le acordă. Suntem din această cauză cu toţii nişte colaboraţionişti. Întrebarea este ce facem fiecare dintre noi, într-un mod cu adevărat activ, direct şi cotidian, pentru a limita colaborarea cu un regim de deposedare şi de opresiune care nu cunoaşte saţ. Să semnezi o petiţie şi să emiţi o interjecţie dezaprobatoare nu este suficient. Israelul este o democraţie pentru evrei. Viaţa noastră nu este pusă în pericol dacă protestăm, nu vom fi trimişi în lagăre de prizonieri, veniturile noastre nu vor fi afectate, nu ni se va întâmpla nimic în momentele noastre de destindere în inima naturii sau în cursul escapadelor în străînătate. În aceste condiţii, greutatea colaboraţionismului şi a responsabilităţii directe este doar incomensurabil de copleşitoare. “””

Advertisements

One Response to “” Can you really not see? ” (by Amira Hass )”

  1. […] kotzabasis wrote an interesting post today onHere’s a quick excerpt [EN] “”” Let us leave aside those Israelis whose ideology supports the dispossession of the Palestinian people because “God chose us.” Leave aside the judges who whitewash every military policy of killing and destruction. Leave aside the military commanders who knowingly jail an entire nation in pens surrounded by walls, fortified observation towers, machine guns, barbed wire and blinding projectors. Leave aside the ministers. All of these are not counted among the collaborators. These are the architects, the planners, the designers, the executioners. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: