” Our punching bag ” (by Yigal Sarna )

israelian-apartheid.jpg

[EN]

“”” How do we try to calm hell? By making it even hotter. Every year we kill hundreds of hell residents, destroy homes and vehicles, and wait for everything to quiet down. This is how it works in Gaza. This is how it fails.

And then, the brilliant idea of a ground incursion emerges again; the same thing that was carried out at the end of the Second Lebanon war – the 33 casualties of the last, needless hours. A ground incursion into Gaza is like a magic cure for baldness around here: Everyone counts on it, but nobody believes in it.

We kill 19 people in one day, including the son of a senior figure, and wait for quiet to prevail. And then, a Qassam barrage follows. Just like the Second Lebanon War. The routine is simple: The IDF does not rush to enter the Strip for fear of heavy casualties among our troops. So we deliver hard, non-surgical blows. We kill many from the air, and then we see a change: A sea of Qassams. Let’s say we enter Gaza with tanks and large Golani or Givati or paratroop forces. Let’s say we go door-to-door through the miserable camps, hurt others and sustain blows ourselves.

Will we be able to clean up the crowded prison cells of a million and a half Gaza inmates? Nab every gunman? Uncover every arms cache? Block every tunnel? Will we stay there for a year and then dream about leaving? Won’t we see a rain of Qassams pouring down during the operation? Just look at the Lebanon war and you can see everything. There is no way to crush popular resistance to occupation or to a foreign army – I heard this message from 100 Shin Bet officials in the years I have been visiting these military training zones. There is no military way, and still, even Olmert, the sly attorney who lost his faith in the army and who even dared complain about the army’s power to drag all of us in, tries the same military moves time and again. He is being dragged by the IDF, and by Ehud Barak, who is his defense minister but also a political rival who wishes to see the PM ousted. This is such a dangerous, lethal combination. This is the same defense establishment that failed to thwart a simple Gaza ambush by a few gunmen and allowed them to kidnap IDF soldier Gilad Shalit from his tank. It’s the same defense establishment that was unable to regain its composure immediately after the ambush and rescue the soldier; the same defense establishment that failed to conduct quick and effective talks to secure his release.

We shall say it for the thousandth time: Gaza is hell. In the 40 years it was in our hands – and it is still in our hands ever since we left, through our spy aircraft and border crossings, and collaborators, and fences – not even one hospital room or clean well was added.

It is hell that is subjected to bombings and ceaseless nightly incursions. Gaza is hell right next to our home. And as long as it is merely a punching bag for our troops without any grandiose aid or rescue plan and no real diplomatic talks, Gaza will poison us like an abscess.

There is no ground incursion that would salvage Sderot; because Sderot and Khan Younis and Beit Hanoun are tied together in a Siamese-city alliance with the same blood system. The deeper Gaza sinks, the more it goes hungry, the more it is darkened, burned, pulverized, and beaten, the more we will see the rocket range grow. The firing range equals the depth of despair. Gaza will grow quiet only when it starts hoping.

This is much more complicated than any ground incursion, but Sderot will rest only when Gaza rests. I know this sad, sick, dusty, hungry, thirsty, unemployed, and hopeless hell. It will be there forever, next to us, and just like any burning place it will give off burning shrapnel as long as it’s on fire.

Those who wish to attempt to put out the fire through a ground incursion or the killing of the sons of leaders should be reading the upcoming Winograd Report. Everything is in there; the folly of the military establishment, the brutality of the Mofaz-Halutz army and their successors, and the complete absence and abduction of the democratic ruler – the political leadership. “”” [SOURCE : YnetNews ]

~~~~~

[RO – traducere adaptata]

“”” Cum încercăm noi să domolim flacarile iadului? Făcându-l şi mai cald. În fiecare an, ucidem sute de locuitori, distrugem case şi vehicule, şi ne aşteptăm ca lucrurile să se calmeze. Aşa merg lucrurile în Gaza. În fine, aşa NU merg.Ucidem nouăsprezece persoane în decursul unei zile, dintre care fiul unei personalităţi şi ne aşteptăm să domnească liniştea. Urmează o mare de rachete palestiniene Qassam.Rutina e simplă: armata israeliană, puţin doritoare să intre în Fâşia Gaza de teamă să nu sufere pierdere grele, recurge la lovituri dure, nechirurgicale. Se recurgele la masacre din aer…

Dupa aceea ideea genială a unei invazii la sol reapare,din nou. Este exact ceea ce s-a făcut la sfârşitul celui de-al doilea război din Liban, în 2006 – cu cei treizeci şi trei de morţi din ultimele ore, sacrificiu inutil. O invadare a Gazei e ca un tratament minune împotriva calviţiei: toată lumea are încredere în ea, dar nimeni nu-i dă sorţi de izbândă. Să presupunem că am intra în Gaza cu tancurile si cu trupele noastre, că am scotoci casă cu casă toate taberele ei mizerabile şi că am recurge la arestări. Am putea doar cu atât curăţa imensa închisoare care este Gaza, cu cei un milion şi jumătate de deţinuţi ai săi? Să-i arestăm pe toţi bărbaţii cu arme? Să găsim toate ascunzătoarele pentru armament?Sa astupam toate tunelurile? Să rămânem acolo un an pentru ca mai apoi să visăm că vom pleca?Nu cumva vom vedea ploaia de Qassamuri peste capetele noastre în timpul operaţiunii? Priviti la războiul din Liban, şi aveţi toate răspunsurile.


Nu există nicio metodă de a zdrobi rezistenţa unei populaţii în faţa unei armate străine: am auzit acest mesaj de o sută de ori din gura responsabililor din Şin Bet(…) Nu există o soluţie militară şi, totuşi, Olmert însuşi, avocatul experimentat – care şi-a pierdut încrederea în armată şi care chiar a încercat să denunţe puterea pe care o are aceasta de a ne antrena pe toţi cu ea -, încearcă în continuare această metodă atat de periculoasa. Este împins în această direcţie de către Ehud Barak, ministrul său de la apărare, care-i este de altfel un rival politic ce-i doreşte plecarea.

Acesta este acelaşi stabiliment al apărării care nu a putut împiedica o mână de bărbaţi înarmaţi să-l răpească pe soldatul Gilad Şalit din tancul său aflat în Gaza. Acelaşi stabiliment al Apărării nu s-a putut dezmetici imediat după ambuscadă şi să recupereze soldatul. Acelaşi stabiliment nu a putut conduce negocieri rapide şi eficace pentru a-i obţine eliberarea.S-o spunem pentru a mia oară: Gaza este infernul. În timpul celor patruzeci de ani cât Fâşia a fost în mâinile noastre – şi e în continuare în mâinile noastre în ciuda plecării noastre, graţie avioanelor noastre de spionaj, incursiunilor, colaboratorilor şi zidurilor noastre -, nu s-a putut construi acolo nicio cameră de spital şi niciun puţ de apă potabilă. Este un infern supus bombardamentelor şi incursiunilor nocturne neîncetate. Gaza este infernul de langa casa noastra. Şi atâta vreme cât nu va fi decât un sac de box pentru soldaţii noştri, atât cât nu există nici ajutor, nici adevărate tratative diplomatice, Gaza ne va otrăvi ca un abces.Nicio incursiune terestră nu va salva Sderot, pentru că Sderot şi Khan Yunis şi Beit Hanun sunt strans legate precum gemenii siamezi , impartind acelasi sistem sangvin.

Cu cât se duce Gaza mai jos, cu cât îi este mai mult foame, cu cât alunecă mai departe în întuneric, arsă, pulverizată şi bătută, cu atât mai mult creşte raza rachetelor ei. Raza rachetelor este direct proporţională cu adâncimea disperării. Gaza nu va reveni la calm decât atunci când va începe să spere.

(…) Cei care doresc să stingă incendiul printr-o incursiune terestră sau omorând fiii personalităţilor locale, ar trebui să citească raportul Winograd . Acolo sunt de toate: nebunia stabilimentului militar, brutalitatea armatei şi abandonul necondiţionat al autorităţilor politice în faţa problemei. “””

One Response to “” Our punching bag ” (by Yigal Sarna )”

  1. […] bookmarks tagged ceaseless " Our punching bag " (by Yigal Sarna ) saved by 2 others     thevillageother bookmarked on 02/14/08 | […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: