“The General of Onions and Garlic” (by Gideon Levy)

[EN]

“””

Here is the “next thing” in the war against terror: the war against hairdressers. After Hamas took over half the Palestinian people, in no small measure because of Israel’s policies, after we tried to fight Hamas with weapons and siege, destruction and killing, mass arrests and deportations, the Israel Defense Forces and Shin Bet security service have invented something new: a war on shopping malls, bakeries, schools and orphanages. First in Hebron, now in Nablus. The IDF is closing beauty salons, clothing stores and clinics, and even one dairy farm, all on the pretext that they are connected to Hamas, or the rent they pay is given to a terror organization.

These bizarre pictures of a closure order issued by the general of command, stuck on the window of a cosmetics store or a physiotherapy center, of a confiscation order stuck to a pita oven, show that the Israeli occupation has gone crazy. A few months ago I visited the charity institutions and commercial centers the IDF has begun closing in Hebron; I saw infuriatingly absurd scenes. A modern school, intended for 1,200 students, standing closed on orders of the GOC, and a library for young people about to shut.

Thus the occupation proves once again that there is no place in Palestinians’ lives that it cannot reach, and that it has no boundaries: An army that closes a school, library, bakery and boarding school; soldiers who raid a licensed commercial television station, confiscating its equipment and threatening its closure, as happened recently at the Afaq TV station in Nablus.

In Israel no voices were raised in protest, of course, either against the closing of the school or the closing of the TV station. According to the Israeli train of thought, if we close a bakery making bagels for orphans, Hamas’ power will weaken; if we throw hundreds of needy children into the streets from their boarding school, they and their relatives will become sympathetic to Israel; if we close a crowded shopping mall, its irate owners and customers will become Fatah supporters.

The Israeli occupation has not been seen for a long time in such a ludicrous and inhumane light as in these closure and confiscation operations ordered by GOC Central Command Gadi Shamni, the general of onions and garlic, to judge by the produce his soldiers confiscated from the Hebron food warehouses. Illegal, certainly immoral, but no less shortsighted, these operations broadcast a message loud and clear: The occupation has lost all moral inhibitions and any shred of wisdom. How wretched is an army that empties storerooms of food and clothing for the needy, how ridiculous that the GOC signs orders to close hairdressing salons, how pathetic is a military raid on bakeries and how cruel is an occupation that shuts down clinics on any pretext.

Hamas has entered the vacuum created in the West Bank and Gaza. Like any religious movement, it sprouted in the soil of distress and poverty. Now Israel comes along and says let’s make the poverty and distress even worse. Why? To fight Hamas. There is nothing more absurd. Tens of thousands of poor children in the West Bank have nowhere to turn to aside from the Islamic charities that Israel suspects of being linked to Hamas, although many were established long before the organization was born. Israel stopped seeing to the population’s welfare under the occupation, despite its obligation under international law, and the Palestinian Authority is also not showing any special interest in social and economic needs. Fatah has always devoted more resources to military camps, guns and official cars than to orphanages, hospital beds and dialysis machines.

This is the vacuum the Islamic Movement is filling, offering an impressive level of services. The orphanage I visited in Hebron is one of the most beautiful and well-cared for I have seen. It takes quite a bit of cruelty to threaten its closure, quite a bit of audacity to argue that doing so will serve the war on terror, and quite a bit of stupidity to think that such a measure will help. The closing of stores and malls will only land another blow on the Palestinian economy, which even now is struggling to hold up under conditions of quarantine. Has Israel learned nothing from the failure of the siege on Gaza?

Anyone who visits the charity institutions would see that not all the money flowing to these organizations is earmarked for buying suicide belts and explosives. The West Bank’s residents cannot be simultaneously imprisoned, prohibited from earning a living and offered no social-welfare assistance while we strike at those who are trying to do so, whatever their motives. If Israel wants to fight the charitable associations, it must at least offer alternative services. On whose back are we fighting terror? Widows? Orphans? It’s shameful.””” [ published in israeli newspaper Haaretz – July 13, 2008]

~~~

[RO – traducere adaptata]

“”” Următoarea „problemă” în războiul împotriva terorii: războiul împotriva saloanelor de coafură. După ce Hamas a preluat conducerea a jumătate din populaţia palestiniană din cauza politicilor israeliene, după ce am încercat să luptăm cu Hamas pe calea armelor şi a asediilor, a distrugerilor şi a crimelor, a arestărilor în masă şi a deportărilor, Forţele de Apărare Israeliene şi serviciul pentru securitate Shin Bet au inventat ceva nou: un război asupra mallurilor, brutăriilor, şcolilor şi orfelinatelor. Mai întâi în Hebron şi acum în Nablus. I.D.F închide saloane de frumuseţe, magazine cu îmbrăcăminte şi clinici şi chiar şi o fermă de lactate, toate sub pretextul că sunt legate de Hamas sau chiria pe care o plătesc este dată unei organizaţii teroriste.

Aceste imagini bizare ale unei închideri ordonate de către generalul de comandă lipite în vitrina unui magazin de cosmetice sau al unui centru de fizioterapie sau ale unui ordin de confiscare lipit pe un cuptor de pâine arată că ocuparea israeliană a înnebunit. Acum câteva luni am vizitat instituţiile de caritate şi centrele comerciale pe care I.D.F a început să le închidă în Hebron; am văzut scene absurde de-a dreptul revoltătoare. O şcoală modernă, intenţionată pentru 1.200 de studenţi, stă închisă din ordinele GOC-ului şi o librărie pentru tineret este pe punctul de a fi închisă.

Aşa demonstrează ocuparea, încă odată, că nu există loc în viaţa palestinienilor în care să nu ajungă şi că nu are limite: o armată care închide o şcoală, o librărie, o brutărie şi un internat; soldaţi care fac o razie într-o staţie de televiziune licenţiată confiscând echipamentul şi ameninţând cu închiderea aşa cum s-a întamplat recent la staţia de televiziune Afaq din Nablus.

În Israel nu s-a auzit nici o voce care să protesteze, bineînţeles, împotriva închiderii şcolii ori a staţiei de televiziune. Conform firului israelian de gânduri, dacă închidem o brutărie care face covrigi pentru orfani, puterea Hamasului va slăbi; dacă din internat aruncăm în stradă sute de copii nevoiaşi, Israel poate va arăta înţelegere faţă de ei şi de rudele lor; dacă închidem un mall aglomerat atunci patronii şi clienţii furioşi vor deveni suporteri ai Fatah.

Ocupaţia israeliană nu a mai fost văzută de foarte mult timp într-o lumină atât de ridicolă şi de inumană ca în aceste operaţiuni de închidere şi confiscare ordonate de către comandamentul central GOC, Gadi Shamni, generalul cepelor şi al usturoiului dacă e să judecăm după produsele confiscate de către soldaţii săi din magaziile cu mâncare din Hebron. Ilegal, în mod sigur imoral, dar nu mai puţin ignorat, aceste operaţiuni transmit un mesaj clar: ocupaţia a pierdut toate inhibiţiile morale şi orice urmă de înţelepciune. Cât de jalnică este o armată care goleşte depozitele de alimente şi îmbrăcăminte pentru nevoiaşi, cât de ridicol că GOC semnează ordine pentru a închide saloane de coafură, cât de patetic este un raid militar în brutării şi cât de crudă este o ocupaţie care închide clinici sub orice pretext.

Hamas a umplut golul creat în Cisiordania şi Gaza. Ca orice mişcare religioasă, a izvorat din ţărâna suferinţei şi a sărăciei. Acum Israel vine şi zice să facem şi mai mare sărăcia şi suferinţa. De ce? Ca să luptăm cu Hamas. Nu este nimic mai absurd. Zeci de mii de copii săraci din Cisiordania nu au spre cine să se îndrepte înafară de organizaţiile islamice de caritate pe care Israel le suspectează de a fi în legatură cu Hamas, deşi multe au fost înfiinţate cu mult timp înainte ca organizaţia să ia naştere. Israel a încetat să mai aibă grijă de bunăstarea populaţiei de sub ocupaţie deşi este obligaţia ei sub legea internaţională iar Autoritatea Palestiniană, de asemenea, nu arată un interes special pentru nevoile economice sau sociale. Fatah întotdeauna a alocat mai multe resurse pentru baze militare, arme şi maşini oficiale decât pentru orfelinate, paturi pentru spitale şi aparate pentru dializă.

Acesta este golul pe care îl umple Mişcarea Islamică oferind un impresionant nivel de servicii. Orfelinatul pe care l-am vizitat în Hebron este unul din cele mai frumoase şi mai bine îngrijite din câte am văzut. Este nevoie de puţină cruzime pentru a-l ameninţa cu închiderea, de puţină îndrăzneală ca să susţii că realizând acest lucru serveşte cauzei războiului împotriva terorii şi de puţină stupiditate ca să gândeşti că o asemenea măsură va ajuta. Închiderea magazinelor şi a mallurilor nu va avea altă consecinţă decât altă lovitură dată economiei palestiniene, care şi aşa se zbate să se menţină în condiţiile de carantină. Oare Israel nu a învăţat nimic din asediul eşuat asupra Gazei?

Oricine vizitează instituţiile de caritate va vedea că nu toţi banii care curg spre aceste organizaţii sunt însemnaţi pentru cumpărarea de explozibil şi centuri explozive. Rezidenţii din Cisiordania nu pot fi în acelaşi timp închişi, împiedicaţi să-şi câştige existenţa şi să nu li se ofere asistenţă socială în timp ce noi lovim în cei care încearcă să facă acest lucru indiferent de motivele lor. Dacă Israel vrea să se lupte cu asociaţiile caritabile trebuie măcar să ofere servicii alternative. Pe cheltuiala cui luptăm noi împotriva terorii? Al văduvelor? Al orfanilor? Este ruşinos. “””

One Response to ““The General of Onions and Garlic” (by Gideon Levy)”

  1. […] bookmarks tagged immoral "The General of Onions and Garlic" (by G… saved by 2 others     streetchina bookmarked on 08/11/08 | […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: